Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
28/2020/TT-BGDĐT20/10/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaThông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ [...] Tải về
2895/SGDĐT-HCQT15/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaTriển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 Tải về
5539/UBND-VHXH14/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaV/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực [...] Tải về
2921/HD-SGDĐT16/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaThực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên Năm học 2020 – 2021 Tải về
THÔNG BÁO NGÀY 19/6/2019 Tải về